Copyrightmateriaal
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn het copyright en alle andere in deze website omschreven rechten, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle beeldmateriaal, software, ontwerp, tekst, geluidsopnamen, logo’s, ontwerpmodellen, uitzicht, flair en uitvoering van de website, plannen, schermkopies, ontwerpen met copyright of andere merktypering, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten inzake selectie, schikking, copyright en handelsmerken in het materiaal of de inhoud zoals die als onderdeel van de website worden geleverd en de coördinatie van de inhoud van deze website (‘copyrightmateriaal’) en alle andere inhoud op deze website, eigendom van N.V. Nuon Energy.

U mag zich alleen toegang verschaffen tot en gebruik maken van het copyrightmateriaal op deze website voor eigen persoonlijke raadpleging en niet-commercieel gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming mag op geen enkele wijze copyrightmateriaal van onze website worden gekopieerd, gereproduceerd, doorgestuurd, afgebeeld, verkocht, verdeeld of voor commerciële doeleinden worden gebruikt, bewerkt of gewijzigd.

Elk ongeoorloofd gebruik van deze website is strikt verboden en maakt een schending uit van het copyright.

Verzoeken om copyrightmateriaal te gebruiken
Deze website bevat mogelijk inhoud van derden; wij kunnen u geen toestemming verlenen om de inhoud van deze derden te gebruiken. Gelieve met deze derde contact op te nemen voor toestemming om hun inhoud te gebruiken.

Indien u toestemming zou willen om op andere dan in deze copyright- vermelding uitdrukkelijk toegestane wijze gebruik te maken van copyright- materiaal, gelieve dan contact op te nemen via 'Contact' en wij zullen de nodige informatie aanvragen om het verzoek te onderzoeken. Indien uw verzoek wordt goedgekeurd, dan zal deze goedkeuring worden onderworpen aan de specifiek in deze goedkeuring vermelde voorwaarden en er zal u eventueel gevraagd worden om een licentie- of andere overeenkomst uit te voeren alvorens u gebruik kunt maken van het betreffende copyrightmateriaal.

Contact

Ga naar de contactgegevens